s03
slid9999
s01

درباره آذروند

امروزه با پیشرفت و ظهور تکنولوژی های نوین در صنعت ساخت ، یکی از نیاز های اصلی مداخلان (اعم از سازندگان، خریداران و بهره برداران)  در این زمینه، احساس امنیت مالی و جانی در برابر خطرا ت و آسیب ها از جمله  صدمات ناشی از حریق در این بنا های عظیم ساخته دست بشر می باشد. در سایه فعالیتها و قانونگذاری های ثمربخش سازمان محترم آتش نشانی، شرکت ایمن حریق آذروند (سهامی خاص) با هدف ارتقاء ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حریق در سال 1384 با مدیریت عاملی مهندس محمد شکوری تاسیس  و فعالیت خود را در زمینه مشاوره ، طراحی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های سازمان آتش مطابق با استانداردهای داخلی و معتبر جهانی آغاز کرد.

خدمات

  • مشاوره و طراحی سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر
  • مشاوره و طراحی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک آبی و گازی
  • مشاوره در بخش معماری حریق
  • مشاوره و طراحی سامانه های تهویه ،تخلیه و کنترل دود
  • نظارت بر اجرای دستورالعمل سازمان آتش نشانی
  • اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی
  • سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق