مشاوره و طراحی سیستم های اعلام حریق

از آنجا که عوامل بوجود آورنده حریق بسیار متنوع بوده و همچنین امکان بروز آن در تمامی ساعات شبانه روز وجود دارد ،امروزه سیستمهایی ایجاد گردیده است که می‌تواند در لحظات اولیه حریق را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق بلافاصله ، توسط آژیر ، به ساکنین اعلام کند و یا بوسیله تلفن به مراکز آتش نشانی خبر دهد.
آمارها نشان می دهد درصورتیکه حریق در همان مراحل ابتدایی کشف و اعلام شود، خسارات مالی و جانی ناشی از حریق به حداقل خواهد رسید. از این رو می توان گفت سیستم های اعلام حریق مهمترین بخش در سناریوی مهار حریق       می باشند.
یکی از خدمات شرکت ایمن حریق آذروند، طراحی استاندارد، ایمن و اقتصادی سیستم های اعلام و کشف حریق مطابق با استانداردهای معتبر NFPA72-EN54-BS5839   و سازگار با قوانین و آیین نامه های داخلی می باشد.
شایان ذکر است طراحی سیستم های اعلام حریق توسط نرم افزار تخصصی و پیشرفته ALARMCAD   در دو نوع ADDRESSABLE  و CONVENTIONAL صورت می پذیرد.